פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירת שנות הארבעים