מלגות ופרסים

מדי שנה, מוענקים שלל מלגות ופרסים לתלמידי החוג:

 • פרס ע"ש ישראל אפרת: לתלמיד בוגר מצטיין.
 • פרס ע"ש יקותיאל בהרב ועליזה ואיה קריאל: לתלמיד ספרות עברית בתחום האגדה והספרות העממית.
 • פרס ע"ש יהודה בורלא: לתלמיד ספרות עברית שכתב עבודה בתחום יהדות המזרח.
 • פרס ע"ש פסח גינזבורג: לתלמיד בוגר או מוסמך מצטיין בתחום הספרות העברית החדשה.
 • פרס ע"ש הברגרף: לעבודת דוקטור מצטיינת בספרות עברית.
 • פרס ע"ש יעקב הורביץ: לתלמיד בוגר או מוסמך בתחום ספרות עברית חדשה.
 • פרס ע"ש יוסף היינמן: לתלמיד במדור אגדה וספרות עממית באחד מתחומי מחקרו של פרופ' היינמן.
 • פרס ע"ש ראובן וולנרוד: לעבודה מצטיינת בספרות עברית חדשה.
 • פרס ע"ש עזרא זוסמן: עדיפות לתלמיד העוסק בחקר יצירותיו של עזרא זוסמן.
 • פרס ע"ש אברהם כץ: לתלמיד מחקר מתקדם בחוג לספרות עברית.
 • פרס ע"ש צפורה קלאוזנר: בעבור עבודת גמר של תלמיד מוסמך בתחום ספרות עברית חדשה.
 • פרס ע"ש שרלוטה שליידר: לתלמידי בוגר או מוסמך בספרות עברית חדשה.

בנוסף, מאחר והחוג לספרות עברית שייך למכון למדעי היהדות, ניתן להגיש בקשות למלגות מטעם המכון.

 

 

קול קורא למלגות ישכר לימוד ע"וד דניאל עקבזון 

כרזה - יעקבזון