Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אריאל הירשפלד
ariel.hirschfeld@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי בוגר: ד"ר דודו רוטמן
David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גדעון טיקוצקי
giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il

 

facebook script

"מחקרי ירושלים בספרות עברית"

מחקרי ירושלים בספרות עברית הוא כתב העת המחקרי של החוג לספרות עברית. זהו כתב העת העיקרי של המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפיה של הספרות: ספרות האגדה והמדרש, הפיוט ושירות החול של ימי הביניים, הפרוזה של ימי הביניים והספרות החסידית, ספרות ההשכלה והספרות העברית של מאה השנים האחרונות. בכתב העת מוקדש מקום נכבד לפרסום מאמרים מקוריים, וכן ביקורות וסקרים של חומר ספרותי מחקרי שהופיע בישראל ובחו"ל. ראה אור לראשונה בשנת תשמ"א (1981).

העורכים: אריאל הירשפלד ותמר הס

מועצת המערכת: יעקב אלבוים, שולמית אליצור, יהושע גרנט, עמינדב דיקמן, מתי הוס, גלית חזן-רוקם, יהושוע לוינסון, שמרית פלד, אביגדור שנאן.

כתבי יד בצירוף שני תקצירים, בעברית ובאנגלית, יוגשו בדוא"ל למר אליי קורנצקי, לפי כללי התקנת כתבי יד המוצעים לפרסום בכתבי העת של המכון. דוא"ל: myerushalayim@gmail.com