חיק האם של זכרונות: נשים, אוטוביוגרפיה והעליה השניה