מלגות ופרסים

מדי שנה, מוענקים שלל מלגות ופרסים לתלמידי החוג:

 • פרס ע"ש ישראל אפרת: לתלמיד בוגר מצטיין.
 • פרס ע"ש יקותיאל בהרב ועליזה ואיה קריאל: לתלמיד ספרות עברית בתחום האגדה והספרות העממית.
 • פרס ע"ש יהודה בורלא: לתלמיד ספרות עברית שכתב עבודה בתחום יהדות המזרח.
 • פרס ע"ש פסח גינזבורג: לתלמיד בוגר או מוסמך מצטיין בתחום הספרות העברית החדשה.
 • פרס ע"ש הברגרף: לעבודת דוקטור מצטיינת בספרות עברית.
 • פרס ע"ש יעקב הורביץ: לתלמיד בוגר או מוסמך בתחום ספרות עברית חדשה.
 • פרס ע"ש יוסף היינמן: לתלמיד במדור אגדה וספרות עממית באחד מתחומי מחקרו של פרופ' היינמן.
 • פרס ע"ש ראובן וולנרוד: לעבודה מצטיינת בספרות עברית חדשה.
 • פרס ע"ש עזרא זוסמן: עדיפות לתלמיד העוסק בחקר יצירותיו של עזרא זוסמן.
 • פרס ע"ש אברהם כץ: לתלמיד מחקר מתקדם בחוג לספרות עברית.
 • פרס ע"ש צפורה קלאוזנר: בעבור עבודת גמר של תלמיד מוסמך בתחום ספרות עברית חדשה.
 • פרס ע"ש שרלוטה שליידר: לתלמידי בוגר או מוסמך בספרות עברית חדשה.

בנוסף, מאחר והחוג לספרות עברית שייך למכון למדעי היהדות, ניתן להגיש בקשות למלגות מטעם המכון.