הדגש תרגום

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אריאל הירשפלד
ariel.hirschfeld@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי בוגר: ד"ר דודו רוטמן
David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גדעון טיקוצקי
giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il

 

facebook script

ההדגש מיועד בראש ובראשונה לתלמידי התואר הראשון והתואר השני בכל החוגים הספרותיים בפקולטה למדעי הרוח. מטרת ההדגש החדש היא להכשיר חוקרי תרגום ומתרגמי ספרות יפה לעברית, בפרוזה ובשירה כאחת. במסגרת ההדגש יילמדו שלושה תחומים: היסטוריה של התרגום הספרותי לעברית, תיאוריה של התרגום ופרקטיקה של התרגום.

הכרות עם מסורת התרגום העברי, מימי הביניים ועד ימינו, הכרחית על מנת להעמיד את הספרות העברית בקונטקסט התרבותי הרחב של הספרות העולמית. דיוקנאותיהם של מיטב היוצרים והיוצרות לא יהיו שלמים ללא דיון בפעילותם בשדה התרגום, שלא אחת חוללה מהפך הן ביצירתם שלהם, הן בספרות העברית כולה. בד בבד עם זה, ערכת הכלים שעומדת לרשות המתרגמים לא תהיה שלמה ללא דיון בסגנונות העבריים הישנים והחדשים, בתיאוריות ספרותיות, פילוסופיות ובלשניות, וכמובן – בסוגיות הפרקטיות שעולות בכל פעולת תרגום. במסגרת ההדגש החדש יוצעו הקורסים האלה:

 

מסורת התרגום העברית מראשיתה ועד היום  

קורס ספרותי היסטורי, שבמהלכו יוצעו סקירה ודיון במסורת התרגום העברית בימי-הביניים, בתקופה הקדם מודרנית, בהשכלה, התחייה, המודרניזם, דור המדינה ואחריו. בין היצירות שתיקראנה יהיו תרגומי הומרוס לדורותיהם (מתקופת ההשכלה, דרך תרגום טשרניחובסקי ועדי ימינו), התרגום העברי הראשון ל"קומדיה האלוהית" לדאנטה, התרגומים העבריים הראשונים והאחרונים למחזות שקספיר (מ"איתיאל הכושי" ועד היום) ועוד ועוד. בין היתר, תידון יצירתם התרגומית של משוררי ההשכלה והתחיה, ידונו תרגומי ביאליק וטשרניחובסקי, נתן אלתרמן, לאה גולדברג ואברהם שלונסקי, ואחריהם מאיר ויזלטיר, אהרן שבתאי ורבים אחרים וייבחנו שאלות יסוד הנוגעות להתפתחות מסורת התרגום העברית.

 

תורת התרגום במעשה

הקורס הוא סדנת תרגום הלכה למעשה. לאורך הקורס יתבקשו המשתתפים לתרגם לעברית קטעי פרוזה ושירים קצרים. התרגומים יידונו במהלך השיעורים תוך השוואה לתרגומים עבריים קיימים, וכך תוכלו להכיר את המגוון הרחב של האפשרויות העומדות לפניכם כמתרגמים וללמוד זה מזה ומקודמיכם. מטרתנו תהיה להעמיד תרגומים שיהיו נאמנים ככל האפשר למקור ולתכונותיו השונות, אבל בה במידה ייקראו כיצירות ספרות עבריות משכנעות.  

בתחילת הקורס יוצגו כלי המקצוע (מילונים לסוגיהם ועזרים אלקטרוניים) ומושגי הייסוד התיאורטיים המשמשים את המחקר ואת ביקורת התרגום. לאחר מכן ייבחרו הז'אנרים שבהם יתמקד הקורס, בעצה אחת אתכם ובהתאם לתחומי העניין שלכם: שירה, פרוזה ומסה, תרגומים לתיאטרון, ספרות ילדים וכן הלאה. מכיוון שהאנגלית היא השפה השנייה המשותפת לכולם, נתחיל בתרגום טקסטים מאנגלית, אבל לקראת סוף הקורס יתבקשו אלה מכם המעוניינים לתרגם משפות נוספות לבחור קטע קצר בשפה הרלוונטית, לתרגמו ולהציגו לכיתה. את התרגול השוטף ילוו שיעורי העשרה שבהם נקרא מאמרים וביקורות תרגום, נשווה תרגומים עבריים ישנים וחדשים ונכיר גם את הצדדים המעשיים של התחום.

 

פגישות עם מתרגמים

סדרת הרצאות מפי המתרגמים המובילים הפועלים כיום. בין היתר, ירצו המתרגמים מאיר ויזלטיר, אהרן שבתאי, רפי וייכרט, טל ניצן, אמיר אור ואחרים. הקורס יורכב מהרצאות פעם בשבוע, ודיון כולל בפגישה המסכמת.  הקורס יוצע פעם בשנתיים, לסירוגין עם הקורס "איך עושים ספר".

 

איך עושים ספר – קורס בהוצאה לאור

קורס מעשי זה יוצע ללומדים את ההדגש בתרגום פעם בשנתיים. מטרתו לחשוף בפני הלומדים את ההיבטים המעשיים של פרסום עבודת התרגום: כיצד בוחרים טקסט לתרגום ומהם השיקולים שלאורם נעשה הדבר, איך מתנהלת עבודת העריכה, כיצד נראה חוזה בין מו"ל למתרגם ומהם פרטיו, כיצד הופך טקסט לספר (ניקוד, עימוד וכדומה), כיצד מורידים לדפוס ומה התהליכים הקשורים בכך, כיצד מפיצים ספרים. את הקורס ילמד אחד העוסקים המובילים בתחום ההוצאה לאור.