סגל החוג

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' אדוה כהן
בניין מדע הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טל': 02-5883616, advac@savion.huji.ac.il

ראשת החוג ויועצת לתלמידי בוגר: ד"ר תמר ס' הס
tamar.hess@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר פרופ' יהושע לוינסון
levinson@mail.huji.ac.il

 

facebook script

פרופ' יהושע לוינסון

יהושע לוינסון
בניין רבין, חדר 2201
02-5880079
בתיאום מראש.

מלמד את ספרות המדרש והאגדה בספרות חז"ל משלהי העת העתיקה. השלים את לימודיו בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים בהדרכתו של פרופ' יונה פרנקל. מחקריו מתמקדים בפואטיקה תיאורית, היסטורית ותרבותית של המדרש. ספרו הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל הופיע בשנת תשס"ה בהוצאת מאגנס ועוסק בפואטיקה של המקרא המשוכתב במדרש. הוא ערך כמה קובצי מחקרים על המדרש כמו מחקרים בתלמוד ובמדרש בהוצאת מוסד ביאליק, והגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט בהוצאת מאגנס. בשנים האחרונות הוא חוקר סיפורי מסע בספרות חז"ל ותפיסת הסובייקט בהלכה ובאגדה.