סגל החוג

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' אדוה כהן
בניין מדע הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טל': 02-5883616​​​​​​​, advac@savion.huji.ac.il

ראש החוג ויועצת לתלמידי בוגר: ד"ר תמר ס' הס
tamar.hess@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר מתי הוס
matti.huss@mail.huji.ac.il

 

facebook script

אורי קינברג

אורי קינברג
סטודנט לתואר מוסמך בחוג לספרות עברית, במדור ימי הביניים. תחומי עניין עיקריים: ספרות החול העברית בספרד ובאיטליה, תיאוריה אנליטית של הספרות. מתרגל בקורס "תורות הספרות מאפלטון עד ניטשה".