מאיר ויזלטיר הוא חתן פרס ניומן למפעל חיים לשנת תשע"ו

אוקטובר 1, 2015