הרצאה במסגרת הסמינר המחלקתי: ד"ר דודו רוטמן - "הסיפורת העברית בעידן השעתוק הטכני: מימי הביניים לראשית העת החדשה"