מפרסומי המורים

2016
Self as Nation: Contemporary Hebrew Autobiography
הס תמר. Self as Nation: Contemporary Hebrew Autobiography. Brandeis University Press; 2016 'עמ. 228.תקציר

Reveals the intimate ties between selfhood and nationality, life story and national narrative, through Hebrew autobiography

Theorists of autobiography tend to emphasize the centrality of the individual against the community. By contrast, in her reading of Hebrew autobiography, Tamar Hess identifies the textual presence and function of the collective and its interplay with the Israeli self. What characterizes the ten writers she examines is the idea of a national self, an individual whose life story takes on meaning from his or her relation to the collective history and ethos of the nation. Her second and related argument is that this self—individually and collectively—must be understood in the context of waves of immigration to Israel’s shores. Hess convincingly shows that autobiography is a transnational genre deeply influenced by the nation’s literary as well as cultural history.

This book makes an additional contribution to the history of autobiography and contemporary autobiography theory by analyzing the strategies of fragmentation that many of the writers Hess studies have adopted as ways of dealing with the conflicts between the self and the nation, between who they feel they are and what they are expected to be. Hess contrasts the predominantly masculine tradition of Hebrew autobiography with writings by women, and offers a fresh understanding of the Israeli soul and the Hebrew literary canon.

A systematic review of contemporary Hebrew autobiography, this study raises fundamental questions essential to the debates about identity at the heart of Israeli culture today. It will interest scholars and students of contemporary Israeli culture, as well as those intrigued by the literary genre of autobiography.

טיט
בורשטיין דרור. טיט. כתר; 2016 'עמ. 336.תקציר
בירושלים של טיט, הרומן השישי של דרור בורשטיין, המלך יהויקים מולך אבל תושביה נוסעים ברכבת הקלה. קרונות הרכבת נעצרים בתחנות המלך ג'ורג' ושוק מחנה יהודה, אבל הם מלאים בנביאי שקר ובנביאי אמת, וביניהם גם אחד, ירמיהו בן חלקיהו, משורר צעיר שמתחיל לומר דברי נבואה על חורבן קרב ובא. על פי ירמיהו, צבא בבל ובראשו המלך נבוכדנצר יטיל מצור על ירושלים מוכת השחיתות, עד שיביא לחורבנה וישלח את תושביה לגלות. אלא שאיש בירושלים לא רוצה לשמוע את נבואת ירמיהו, גם לא כשהמסוקים והטנקים של בבל כבר נמצאים בפאתי העיר. 
טיט הוא אחד הרומנים היפים, המורכבים והנועזים שפורסמו בעברית בשנים האחרונות. האם הוא ניסיון לכתוב מחדש, בכלים ספרותיים מודרניים, את ספר ירמיהו? או שאולי הוא דבר נבואה עכשווי ומצמרר על ירושלים של היום? הרומן מעורר ההשתאות של בורשטיין מזמין את קוראיו לנוע בין העבר להווה, בין הסיפור המקראי לבין המציאות שאנו חיים בה, כדי לבחון את עכשוויותו של הטקסט העתיק אבל גם את מחזוריות ההיסטוריה.
קפלן ליאת. כאן בתוך כאן: שירים. עולם חדש; 2016.
דיקמן עמי. שורות על שורות - מסות, מחקרים ורשימות. קשב לשירה; 2016 'עמ. 300.
דיקמן עמי. אפיגרמות כך ואחרת - וריאציות על נושאים עתיקים. חרגול; 2016 'עמ. 375.
2014
אלפי שנאן: מבחר מאמרים ותגובות תלמידים
שנאן אביגדור. אלפי שנאן: מבחר מאמרים ותגובות תלמידים. תל-אביב: ידיעות ספרים; 2014 'עמ. 392.תקציר

למעלה מארבעים שנה תורם פרופ' שנאן למחקר מדעי היהדות, בעיקר בחקר המדרש, הסיפור המקראי המורחב, התרגום הארמי לתורה וסידור התפילה.
עם פרישתו מהוראה בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים מובא לפניכם ספר ייחודי זה, המורכב משישה עשר מאמרים שאותם בחר פרופ' שנאן מתוך עשרות מאמריו.

ייחודו של הספר הוא בכך שלצד כל מאמר מובאת תגובה קצרה שהיא בבחינת תוספת, הארה, ניתוח או יישום הדברים בשדות חדשים. התגובות הן פרי עטם של ארבעה-עשר הדוקטורים שאותם הדריך פרופ' שנאן (נכון לכתיבת שורות אלה), ואליהם נוספו בנו- ד"ר נתאי שנאן, וחברו- פרופ' יאיר זקוביץ. הכותבים מייצגים מגוון דעות, השקפות, זהויות וארצות מוצא, ובכך משקפים משהו מהשפעתו של פרופ' שנאן, אשר תלמידיו פזורים בכל רחבי הארץ וברחבי העולם.

הריבון הישראלי - השיח והרומן 1973-1967
פלד שמרית. הריבון הישראלי - השיח והרומן 1973-1967. ירושלים: מאגנס; 2014 'עמ. 246.תקציר

ריבונות מבטאת עצמאות מדינית ושלטון הנשען על מערכת חוקים שתפקידם להגן על אזרחי המדינה. אבל מה קורה כאשר איום על הריבונות וחוקיה מגביל את פעולתה להרחקתו? כדי להגן על עצמאותו ושלטונו, נדרש הריבון לשמוט את בסיס התנהלותה החוקית הסדירה של המדינה ולהחליפו במנגנון אחר. בלב לבה של הריבונות מובנה אפוא פרדוקס.

הספר הריבון הישראלי: השיח והרומן 1973-1967 מתאר את מאפייניה המיוחדים של הריבונות הישראלית העולים מהספרות היפה, מהעיתונות ומכתבי העת בתקופה שבין מלחמת 1967 למלחמת 1973. מוצגות בו תפיסות העולם, הפעולות וההצדקות לקיום הישראלי היהודי בטריטוריה הלאומית. העקרונות הלאומיים הדתיים, האתניים והמגדריים שבאים לידי ביטוי בעיתונות, בכתבי העת ובספרי המסות, מעומתים בספר זה עם אלה העולים מן הרומנים של הסופרים עמוס עוז, יצחק אורפז, בנימין תמוז, דוד שחר, שמעון בלס, סמי מיכאל, יצחק בן-נר, שולמית הראבן, יהודית הנדל, עמליה כהנא-כרמון, יורם קניוק, פנחס שדה ואהרן אפלפלד. מאפיינים של הזהות היהודית והערבית, המזרחית והאשכנזית, הגברית והנשית, הדתית והחילונית, הגלותית והמקומית, קורמים עור וגידים בדמויות ובעלילות של הרומנים. הקריאה בהם מחלצת מן הגיבורים והגיבורות דמות של ריבון ישראלי השואף ליצור קשר בלעדי לטריטוריה שיש בה גבולות ברורים בין זהות יהודית לערבית ובעלות שפורצת גבולות גאוגרפיים וחוקיים.

חיק האם של זכרונות: נשים, אוטוביוגרפיה והעליה השניה
הס תמר. חיק האם של זכרונות: נשים, אוטוביוגרפיה והעליה השניה. אור יהודה: מסה קריטית, הוצאת דביר; 2014.
2012
A Companion to Folklore
Bendix RF, חזן-רוקם גלית ed. A Companion to Folklore. (Bendix RF, חזן-רוקם גלית). Wiley-Blackwell; 2012 'עמ. 680.תקציר

Companion to Folklore presents an original and comprehensive collection of essays from international experts in the field of folklore studies. Unprecedented in depth and scope, this state-of-the-art collection uniquely displays the vitality of folklore research across the globe.

בארוקו - אנתולוגיה משירת אירופה במאה השבע-עשרה
דיקמן עמינדב ed. בארוקו - אנתולוגיה משירת אירופה במאה השבע-עשרה. (דיקמן עמינדב). ירושלים: כרמל; 2012 'עמ. 658.תקציר

הספר בארוקו מביא לקורא העברי (מקור מול תרגום) תמונה רחבה של שירה מרתקת זאת, מפולין ורוסיה ועד איטליה, ספרד ואנגליה, למן שייקספיר ומילטון ועד למיסטיקאים גרמנים שכוחים, במגוון צורות ונושאים, מסונטות מחמירות ועד שירים מתהפכים על ראשם.

המאה השבע-עשרה היתה תקופתם של ויוואלדי וראמוֹ במוזיקה, אֶל-גְרֶקוֹ וקָרַוַאג'ו בציור, פָּלַאדִיוֹ ובּוֹרוֹמיני באדריכלות. היה זה עידן של תהפוכות עצומות, עידנם של ניוטון, לַייבניץ, קֶפּלֶר ודקארט, ראשיתה של מהפכת המדע, עם גילויָם של מחזור הדם, חוקי המֵכָניקה והמצאת מכונת החשמל הראשונה. בספרות ובאמנות, עמדה תקופה זאת בסימנן של התהויות עצומה לא פחות: המַנְיֶיריזם בציור, הבארוק במוזיקה וברטוריקה, צמיחת התיאטרון האליזבתני באנגליה. ברחבי אירופה כולה שגשגה שירה רווּיה במתח שבין אימת המוות הנוצרית והדחף לפריצת מוסרותיה של הדת; בין הרצון להתמודדות אישית-אינדיבידואלית של האדם עם גורלו לבין ההכרה בגזֵרה קדומה.

2011
כינור ערוך: לשון הרגש בשירת ח"נ ביאליק
הירשפלד אריאל. כינור ערוך: לשון הרגש בשירת ח"נ ביאליק. תל-אביב: עם עובד / ספריית אופקים; 2011 'עמ. 333.תקציר

ביאליק הוא המשורר המוחמץ ביותר בתרבות הישראלית. הוא המשורר המפורסם ביותר שלה, אבל כמידת פרסומו מידת כיסויו. היותו "המשורר הלאומי" בצד היותו חובה לימודית שהשתגרה בבתי הספר כיסו כמעט כליל את היותו משורר יחיד במינו, מעודן, נועז ומקורי ביותר. מהפכנותה של שירת ביאליק הייתה ביצירתו של דיבור על עולם הרגשות האנושיים – רגשות שלא היה להם פתחון פה בשירה העברית והיהודית. שירת ביאליק נתנה מילים ועולם לצער הפרטי הכמוס ביותר, לאושר הילדותי, לדיכאון ההרסני, החונק, לזעם ולחדוות הארוס החוגגת. השירה הזאת מתווה דמות של אדם הרחוקה מאוד מן המושגים השגורים אודות "האדם החדש" של התנועה הציונית; אדם בעל תודעה עמוקה עד תהומיות, חושנית, עדינה להפליא, פעורה, המשתרעת בין זהות גברית רבת-כוח ובין זהות נשית חשאית, בין עוצמות יצר סוחפות ובין קדרות ויגון משתק.

כינור ערוך עוסק בשירת ביאליק כלשון של תשוקה – תשוקה להיות בקולו של הקורא, להיות צליל ולחולל הדים בנפש ובעולם. לשונה היא ארוטית, כי הארוס הוא המישור שבו היא מתרחשת, גם אם נושאיה מפליגים הרחק ממה שמובן במילה הזאת בדרך כלל. זוהי קריאה הרואה בשירים דיבור לא גמור; דיבור הבא לחולל הד, רעד וקול. לפעמים הוא רועם – כב"עיר ההריגה", אבל לרוב מבקש דווקא מענה חרישי, יחיד במינו, החושף את האישי והחד-פעמי ביותר, החורג מכל יחד והחותר תחת כל קהילה.

כתמי אור: חמישים שנות מחקר וביקורת על יצירתה של דליה רביקוביץ
הס תמר, צמיר חמוטל ed. כתמי אור: חמישים שנות מחקר וביקורת על יצירתה של דליה רביקוביץ. (הס תמר, צמיר חמוטל). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד; 2011 'עמ. 672.תקציר

בספר זה מכונסים לראשונה מאמרים על יצירתה של דליה רביקוביץ (2005-1936) שפורסמו מרגע הופעתה על בימת השירה הישראלית באמצע שנות החמישים ועד היום. מאמרי יסוד שסיפקו מפתח מוקדם לשירתה ואבדו במוספים ספרותיים נושנים נדפסים כאן מחדש בדפוס בהיר ונגיש, לצד מאמרי מחקר וביקורת מקוריים הרואים כאן אור לראשונה. כל המאמרים מגלים פנים מגוונים ולעתים נסתרים ביצירתה של המשוררת החשובה בדורה, מספרים את תולדות שירתה ויצירתה הסיפורית ומאירים את התפתחות דיוקנה ומקומה בתרבות הישראלית. 
ספר זה ממלא חֶסֶר בולט בתרבות הישראלית. הוא מעניק, לראשונה, מבט סדור ומקיף על התקבלותה של היוצרת הישראלית הדגולה לאורך כל שנות יצירתה ובתוך כך מאיר את הספרות הישראלית בחצי המאה האחרונה. לצד רשימות הערכה שהוקדשו לקבָציה עם פרסומם נכללו כאן גם קריאות מפורטות בשיריה וכן מאמרים עקרוניים ורחבי-היקף המאפשרים הבנה מעמיקה של כתיבתה.

לקרוא את ש"י עגנון
הירשפלד אריאל. לקרוא את ש"י עגנון. תל-אביב: אחוזת בית; 2011 'עמ. 246.
2009
בואי, אספר לך / ב'ין, טי קונטארי: עיון רב-תחומי בסיפורים אישיים של מספרות עממיות דוברות ספרדית-יהודית
הלד מיכל. בואי, אספר לך / ב'ין, טי קונטארי: עיון רב-תחומי בסיפורים אישיים של מספרות עממיות דוברות ספרדית-יהודית. ירושלים: מכון בן צבי; 2009.
פרקי אבות: פירוש ישראלי חדש
שנאן אביגדור. פרקי אבות: פירוש ישראלי חדש. תל-אביב: ידיעות ספרים; 2009 'עמ. 235.תקציר

"פרקי אבות" הוא אוסף של אמרות חכמה ומוסר הכולל את דבריהם של עשרות חכמים, אשר התבוננו סביבותיהם בעין בוחנת והצביעו בלשון חדה ותמציתית על הדרך שראוי לאדם ללכת בה. מאות פירושים נכתבו במהלך השנים על חיבור קצר זה, בכל תפוצות ישראל ומחוצה לו גם יחד.
"פרקי אבות - פירוש ישראלי חדש" מכוון אל הקורא הישראלי ומבקש ליצוק יין ישן ועתיק זה בקנקן חדש, כשעל שלושה דברים הוא עומד:

על פירוש בהיר שיסודו בממצאי המחקר והידע המצטבר של הדורות האחרונים;

על דיונים המקשרים את דברי המסכת אל החברה הישראלית ומוסדות המדינה, אל לוח השנה היהודי והישראלי ואל השפה העברית ואתרי הארץ;

ועל יצירות אמנות המשולבות במהלך הדברים ומעניקות להם פירוש מרהיב עין.

2007
הסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית
חבר חנן. הסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית. תל-אביב: רסלינג; 2007 'עמ. 370.תקציר

בספרו הפרדיגמטי והפנורמי הסיפור והלאום מציע חנן חבר, מתוך פרספקטיבה תיאורטית רחבה, פרשנות רדיקלית של ההיסטוריוגרפיה ההגמונית של הספרות העברית המודרנית. דרך תחנות מרכזיות מראשית המאה ה-20 ועד סופה מציג הספר חקירה ביקורתית, אשר נסמכת על התיאוריה הפוסט-קולוניאלית ועל "שיח המיעוטים", החותרת תחת הקאנון העברי ותחת המבט הציוני על תולדות הספרות העברית. אל מול ההישענות על המטא-נרטיב הציוני הספר מצביע על שורת אלטרנטיבות ספרותיות שמייצרת ההיסטוריוגרפיה שאינה מכפיפה עצמה להיענות למטא-נרטיב זה. 

חנן חבר מציע קריאות מפורטות בכתיבתם של סופרים מזרחיים כיהודה בורלא ויצחק שמי – שם נחשפת עמדתם החריגה בשדה הספרות – לצד קריאות בסיפורים קאנוניים של ביאליק ועגנון, אשר מנהלים דיאלוג קשוב עם אפשרות פוליטית לא-קאנונית. דרך ניתוח הסיפורת שנכתבה בגליציה בראשית המאה ה-20 נחשפת אלטרנטיבה לקאנון הסיפורת העברית כפי שהוא מתגלם בכתיבתם של ברדיצ'בסקי וברנר; בהמשך נבחנת עמדתו האסתטית של ברנר ביחס לספרות הארצישראלית, עמדה שקבעה למשך דורות את הנחות היסוד של קאנון הכתיבה הסיפורית בעברית. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לסיפורת העברית שנכתבה במרכז הספרותי השוקע בפולין בין שתי מלחמות העולם, ולבחינת הסיפורת העברית שנכתבה סביב מלחמת 1948 ובצדה הספרות הכנענית הלא-קאנונית. 

לבו של הספר הוא מאמר עקרוני שמציע קריאה פוסט-קולוניאלית של כלל הסיפורת העברית במדינת ישראל. לאחריו מופיע דיון בסיפורת של "דור המדינה" ובהמשך דיון נרחב בכלל יצירתו של שמעון בלס, המציג עמדה מזרחית רדיקלית, יהודית-ערבית, במפת הספרות הישראלית. הספר נחתם ביצירותיהם של פלסטינים ישראלים כאנטון שמאס ואמיל חביבי – אשר משקפות עמדת התנגדות לקאנון הסיפורת העברית-יהודית – לצד הצגת יצירתה המורכבת ורבת ההשראה של רונית מטלון.

2005
Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran
חזון אסתר, Dimant D, Clements RA ed. Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran. (חזון אסתר, Dimant D, Clements RA). Leiden: Brill; 2005 'עמ. 246.תקציר

This book contains papers presented at a symposium on “Reworking the Bible at Qumran” convened in 2002 by the Institute of Advanced Studies and the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature at the Hebrew University of Jerusalem. The core theme is the use and interpretation of the Bible in apocryphal and related works found at Qumran. Nearly half the papers treat legal interpretation; the other half, examines narrative exegesis. Key issues include the question of the authority of the reworked biblical texts, their exegetical techniques, motifs, and genres. This collection provides a valuable resource for the study of Bible, the history of interpretation, apocrypha and pseudepigrapha, ancient Judaism and early Christianity.

הסיפור שלא סופר - אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל
לוינסון יהושע. הסיפור שלא סופר - אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל. ירושלים: מאגנס; 2005 'עמ. 372.תקציר

'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חז"ל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנ"ך יְקבע אותו ויהפכו לחסין מפני כל שינוי, הוספה או הפחתה. אך תולדות התקבלותו מלמדות את ההפך מזה: המעמד הקנוני של הטקסט – זה אשר עומד בבסיס הלגיטימיות התרבותית שלו –דווקא הוא מזמין ניכוס ועיבוד מתמיד שלו.
השאלות שעומדות במרכז הדיון בספר הן מדוע שכתבו החכמים את הסיפור המקראי וכיצד עשו זאת: איך הסיפור הדרשני מנכס לעצמו את ההון התרבותי של הטקסט הקנוני ומשתלט על כוחו ועל משמעויותיו? מהו המנגנון ההרמנויטי שמאפשר את הקריאות החדשות?
כל שכתוב מורכב ממגמות הפוכות: כפיפות ויצירתיות, המשכיות והתחדשות. מצד אחד השכתוב מוקיר את הטקסט הקנוני ומכיר בסמכותו; מצד שני הוא משנה את מקורו ובהכרח מלמד על דבר מה שחסר בו, ובכך מערער על סמכות זו. הדיאלקטיקה המיוחדת של הסיפור הדרשני היא במיזוג בין הפרשנות והסיפוריות, בין ההכרה בסמכות והמאבק בה, השרויות במתח מתמיד ויחד קובעות את זהותו הספרותית.

2004
פיוטי רבי פינחס הכהן
אליצור שולמית. פיוטי רבי פינחס הכהן. ירושלים: מאגנס; 2004 'עמ. 914.תקציר

ספר זה יוצאים לאור לראשונה, מתוך כתבי יד רבים מן הגניזה הקהירית, פיוטיו של אחד הפייטנים החשובים: ר' פינחס הכהן בירבי יעקב, שפעל בארץ ישראל (באזור טבריה) בסביבות אמצע המאה השמינית. ר' פינחס חותם את התקופה הקלסית של הפיוט הארץ ישראלי הקדום. יצירתו משמרת את מגוון הסוגים הגדול המאפיין את הפיוט הקלסי, ועם זאת אפשר לראות בה כיוונים ראשונים של תהליכים חדשים אשר יאפיינו את תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת. פיוטי ר' פינחס מעידים על משורר גדול, בעל אורך נשימה קומפוזיציוני מרשים. בכמה מהם הוא הגיע לשיאים מיוחדים, בעיקר בפיתוחים דרמתיים מעוצמים.

הפיוטים הבאים בספר מלווים בשינויי נוסחאות ובביאור מפורט. למהדורת השירים נוסף מבוא מקיף, הדן בפייטן עצמו וביצירתו. מתבררות בו שאלות ייחוסו וייעודו של כל פיוט, תבניות הפיוטים, מהלכיהם הספרותיים ולשונם, וכן תוכניהם, מקורותיהם הספרותיים ומנהגים קדומים הנלמדים מתוכם. תוך כדי דיון עולות מילים עבריות שלא נרשמו עד כה, נחשפים מדרשים שנשכחו ברבות השנים ומתגלות מסורות הלכה ארץ ישראליות אותנטיות. לציון מיוחד ראויים פרטים על חשבון הלוח העברי ומנהגי תענית קדומים העולים מן הפיוטים. אך מעבר לכל אלה, כינוס פיוטי ר' פינחס הכהן משיב אל חיק הספרות העברית את אחד המשוררים הגדולים שעמדו לעם ישראל, ואפשר מעתה לשוב וליהנות מיצירתו העשירה.

ההדירה והוסיפה מבואות וביאורים שולמית אליצור.

שירת החול העברית בספרד המוסלמית
אליצור שולמית. שירת החול העברית בספרד המוסלמית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה; 2004.תקציר

הספר מתוך הסדרה מאפשר היכרות עמוקה עם שירת החול העברית שנכתבה בספרד בימי הביניים, ומקנה כלים לניתוח שירה זו. לאחר הצגת הרקע ההיסטורי והחברתי, מוצגים הסוגים העיקריים של שירת החול, בשילוב דוגמאות רבות המלוות בניתוחים ספרותיים. כמו כן נסקרים בפירוט האמצעים הרטוריים המרכזיים ששימשו בשירה העברית בספרד.