צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אריאל הירשפלד
ariel.hirschfeld@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי בוגר: ד"ר דודו רוטמן
David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גדעון טיקוצקי
giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il

 

facebook script

מפרסומי המרצים

2007
הסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית
חבר חנן. הסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית. תל-אביב: רסלינג; 2007 'עמ. 370.תקציר

בספרו הפרדיגמטי והפנורמי הסיפור והלאום מציע חנן חבר, מתוך פרספקטיבה תיאורטית רחבה, פרשנות רדיקלית של ההיסטוריוגרפיה ההגמונית של הספרות העברית המודרנית. דרך תחנות מרכזיות מראשית המאה ה-20 ועד סופה מציג הספר חקירה ביקורתית, אשר נסמכת על התיאוריה הפוסט-קולוניאלית ועל "שיח המיעוטים", החותרת תחת הקאנון העברי ותחת המבט הציוני על תולדות הספרות העברית. אל מול ההישענות על המטא-נרטיב הציוני הספר מצביע על שורת אלטרנטיבות ספרותיות שמייצרת ההיסטוריוגרפיה שאינה מכפיפה עצמה להיענות למטא-נרטיב זה. 

חנן חבר מציע קריאות מפורטות בכתיבתם של סופרים מזרחיים כיהודה בורלא ויצחק שמי – שם נחשפת עמדתם החריגה בשדה הספרות – לצד קריאות בסיפורים קאנוניים של ביאליק ועגנון, אשר מנהלים דיאלוג קשוב עם אפשרות פוליטית לא-קאנונית. דרך ניתוח הסיפורת שנכתבה בגליציה בראשית המאה ה-20 נחשפת אלטרנטיבה לקאנון הסיפורת העברית כפי שהוא מתגלם בכתיבתם של ברדיצ'בסקי וברנר; בהמשך נבחנת עמדתו האסתטית של ברנר ביחס לספרות הארצישראלית, עמדה שקבעה למשך דורות את הנחות היסוד של קאנון הכתיבה הסיפורית בעברית. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לסיפורת העברית שנכתבה במרכז הספרותי השוקע בפולין בין שתי מלחמות העולם, ולבחינת הסיפורת העברית שנכתבה סביב מלחמת 1948 ובצדה הספרות הכנענית הלא-קאנונית. 

לבו של הספר הוא מאמר עקרוני שמציע קריאה פוסט-קולוניאלית של כלל הסיפורת העברית במדינת ישראל. לאחריו מופיע דיון בסיפורת של "דור המדינה" ובהמשך דיון נרחב בכלל יצירתו של שמעון בלס, המציג עמדה מזרחית רדיקלית, יהודית-ערבית, במפת הספרות הישראלית. הספר נחתם ביצירותיהם של פלסטינים ישראלים כאנטון שמאס ואמיל חביבי – אשר משקפות עמדת התנגדות לקאנון הסיפורת העברית-יהודית – לצד הצגת יצירתה המורכבת ורבת ההשראה של רונית מטלון.

2006
על שפת נהר כבר
קפלן ליאת. על שפת נהר כבר. ירושלים: כרמל; 2006.
2005
Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran
חזון אסתר, Dimant D, Clements RA ed. Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran. (חזון אסתר, Dimant D, Clements RA). Leiden: Brill; 2005 'עמ. 246.תקציר

This book contains papers presented at a symposium on “Reworking the Bible at Qumran” convened in 2002 by the Institute of Advanced Studies and the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature at the Hebrew University of Jerusalem. The core theme is the use and interpretation of the Bible in apocryphal and related works found at Qumran. Nearly half the papers treat legal interpretation; the other half, examines narrative exegesis. Key issues include the question of the authority of the reworked biblical texts, their exegetical techniques, motifs, and genres. This collection provides a valuable resource for the study of Bible, the history of interpretation, apocrypha and pseudepigrapha, ancient Judaism and early Christianity.

הסיפור שלא סופר - אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל
לוינסון יהושע. הסיפור שלא סופר - אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל. ירושלים: מאגנס; 2005 'עמ. 372.תקציר

'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חז"ל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנ"ך יְקבע אותו ויהפכו לחסין מפני כל שינוי, הוספה או הפחתה. אך תולדות התקבלותו מלמדות את ההפך מזה: המעמד הקנוני של הטקסט – זה אשר עומד בבסיס הלגיטימיות התרבותית שלו –דווקא הוא מזמין ניכוס ועיבוד מתמיד שלו.
השאלות שעומדות במרכז הדיון בספר הן מדוע שכתבו החכמים את הסיפור המקראי וכיצד עשו זאת: איך הסיפור הדרשני מנכס לעצמו את ההון התרבותי של הטקסט הקנוני ומשתלט על כוחו ועל משמעויותיו? מהו המנגנון ההרמנויטי שמאפשר את הקריאות החדשות?
כל שכתוב מורכב ממגמות הפוכות: כפיפות ויצירתיות, המשכיות והתחדשות. מצד אחד השכתוב מוקיר את הטקסט הקנוני ומכיר בסמכותו; מצד שני הוא משנה את מקורו ובהכרח מלמד על דבר מה שחסר בו, ובכך מערער על סמכות זו. הדיאלקטיקה המיוחדת של הסיפור הדרשני היא במיזוג בין הפרשנות והסיפוריות, בין ההכרה בסמכות והמאבק בה, השרויות במתח מתמיד ויחד קובעות את זהותו הספרותית.

2004
פיוטי רבי פינחס הכהן
אליצור שולמית. פיוטי רבי פינחס הכהן. ירושלים: מאגנס; 2004 'עמ. 914.תקציר

ספר זה יוצאים לאור לראשונה, מתוך כתבי יד רבים מן הגניזה הקהירית, פיוטיו של אחד הפייטנים החשובים: ר' פינחס הכהן בירבי יעקב, שפעל בארץ ישראל (באזור טבריה) בסביבות אמצע המאה השמינית. ר' פינחס חותם את התקופה הקלסית של הפיוט הארץ ישראלי הקדום. יצירתו משמרת את מגוון הסוגים הגדול המאפיין את הפיוט הקלסי, ועם זאת אפשר לראות בה כיוונים ראשונים של תהליכים חדשים אשר יאפיינו את תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת. פיוטי ר' פינחס מעידים על משורר גדול, בעל אורך נשימה קומפוזיציוני מרשים. בכמה מהם הוא הגיע לשיאים מיוחדים, בעיקר בפיתוחים דרמתיים מעוצמים.

הפיוטים הבאים בספר מלווים בשינויי נוסחאות ובביאור מפורט. למהדורת השירים נוסף מבוא מקיף, הדן בפייטן עצמו וביצירתו. מתבררות בו שאלות ייחוסו וייעודו של כל פיוט, תבניות הפיוטים, מהלכיהם הספרותיים ולשונם, וכן תוכניהם, מקורותיהם הספרותיים ומנהגים קדומים הנלמדים מתוכם. תוך כדי דיון עולות מילים עבריות שלא נרשמו עד כה, נחשפים מדרשים שנשכחו ברבות השנים ומתגלות מסורות הלכה ארץ ישראליות אותנטיות. לציון מיוחד ראויים פרטים על חשבון הלוח העברי ומנהגי תענית קדומים העולים מן הפיוטים. אך מעבר לכל אלה, כינוס פיוטי ר' פינחס הכהן משיב אל חיק הספרות העברית את אחד המשוררים הגדולים שעמדו לעם ישראל, ואפשר מעתה לשוב וליהנות מיצירתו העשירה.

ההדירה והוסיפה מבואות וביאורים שולמית אליצור.

שירת החול העברית בספרד המוסלמית
אליצור שולמית. שירת החול העברית בספרד המוסלמית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה; 2004.תקציר

הספר מתוך הסדרה מאפשר היכרות עמוקה עם שירת החול העברית שנכתבה בספרד בימי הביניים, ומקנה כלים לניתוח שירה זו. לאחר הצגת הרקע ההיסטורי והחברתי, מוצגים הסוגים העיקריים של שירת החול, בשילוב דוגמאות רבות המלוות בניתוחים ספרותיים. כמו כן נסקרים בפירוט האמצעים הרטוריים המרכזיים ששימשו בשירה העברית בספרד.

2003
Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls
חזון אסתר, Clements RA, Pinnick A ed. Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls. (חזון אסתר, Clements RA, Pinnick A). Leiden: Brill; 2003 'עמ. 284.תקציר

The papers published in this volume were presented at the Fifth Orion International Symposium (Jerusalem, 2000), which focused on prayer and poetry in light of the Dead Sea Scrolls. The volume examines the recently published poetical and liturgical texts from Qumran against the background of Second Temple Judaism, its biblical antecedents, and later rabbinic developments.

The essays treat a variety of prayers and religious practices, as well as major issues in the history of Jewish liturgy. Topics range from magic, mysticism and thanksgiving to lamentation, fast day rituals, communal worship, and the relationship between the prayers from Qumran and the traditional Jewish prayers. The application of new Scrolls material to this breadth of topics constitutes an important contribution to the study of religious poetry, religious practice, and liturgy.

2002
דור שלי, חיה שלי: משירת רוסיה במאה העשרים
דיקמן עמינדב ed. דור שלי, חיה שלי: משירת רוסיה במאה העשרים. (דיקמן עמינדב). תל-אביב: שוקן; 2002 'עמ. 454.תקציר

בספר זה מכונסים שיריהם של שמונה מגדולי המשוררים של "תור הכסף" בשירת רוסיה, ביניהם אנה אחמטובה, אוסיפ מנדלשטם, בוריס פסטרנק ומרינה צבטאיבה. אחד מתווי גדולתה של שירה זו היה התפקיד ההרואי שנטלה על עצמה. משוררי אותו דור חשו שדבר נורא נפל במולדתם, היו הראשונים להביע זאת בשיריהם, ומשנתחוור כי אמנם כך אירע, שמרו, לא אחת במחיר חייהם, על גחלת אש התרבות באחת התקופות הנוראות ביותר בתולדות ארצם. לשירים נלווים מבואות נרחבים והערות מפורטות.

מליצת עפר ודינה לדון וידאל בנבנשת
הוס מתי. מליצת עפר ודינה לדון וידאל בנבנשת. ירושלים: מאגנס; 2002.תקציר

דון וידאל בנבנשת, אחד מאחרוני המשוררים העבריים שפעלו בספרד הנוצרית, פרסם את 'מליצת עפר ודינה' בסוף המאה הארבע עשרה או בראשית המאה החמש עשרה בסרגוסה שבארגון. היצירה כתובה בפרוזה מחורזת שמשולבים בה שירים שקולים ומורכבת משני חלקים: סיפור מעשה הומוריסטי ומפולפל ופירוש המעניק לו משמעויות אלגוריות מוסריות. סיפור המעשה עוסק בזקן עשיר ומכוער הנושא לאישה נערה צעירה ומת עקב נטילת כמות מופרשת של סם מעורר תאווה לאחר שלא הצליח לממש את הנישואים. חשיבותה של 'מליצת עפר ודינה' באיכויותיה הספרותיות המרשימות ובהיותה חוליה היסטורית חשובה בהתפתחות הסיפורת העברית בימי הביניים. נוסף על כך מעורר הקישור בין סיפור העגבים לפירוש האלגורי שורה של שאלות תאורטיות מרתקות הנוגעות למעמדה של האלגוריה הסיפורית. הספר כולל עיון בהיבטים היסטוריים, ספרותיים ותאורטיים של 'מליצת עפר ודינה' ומהדורה ביקורתית בלוויית חילופי גרסאות, ביאורים ומקורות. בנספח מובאת מהדורה ביקורתית של ה'הלצה', חיבור הומוריסטי על אחד מחבריו של דון וידאל בנבנשת שעל אף היותו ידוע כמאהב רב מעללים תש כוחו למרבה הבושה דווקא בליל כלולותיו.

2001
פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירת שנות הארבעים
חבר חנן. פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירת שנות הארבעים. בני ברק: הקיבוץ המאוחד; 2001.
1996
רקמת חיים - היצירה העממית בספרות חז"ל
חזן-רוקם גלית. רקמת חיים - היצירה העממית בספרות חז"ל. תל-אביב: עם עובד; 1996 'עמ. 299.תקציר

בספר זה מוצגת התמודדות רב-מישורית עם יצירתם של חז"ל במדרש האגדה הארץ-ישראלי, איכה רבה. בהציגו את היצירה העממית כנקודת המוצא לעיון בספרות חז"ל ספר זה מציע השקפה חדשה על מקורות ההשראה, היצירתיות וההשפעה שהיפרו את מחולליה של ספרות זו. בעוד שההנחות הרווחות במחקר מיקדו את תשומת הלב למקורות היצירה במסגרות מימסדיות וגבריות, בית המדרש ובית הכנסת, הרי שכאן אנו נחשפים למוסדות תרבותיים-חברתיים כגון הבית והמשפחה, חברת הנשים, השוק, הפרהסיה העירונית והכפרית. חיי היום-יום של שלהי העת העתיקה מצטיירים כאן כקטגוריה תרבותית שתוך כדי הארתה מופקע המונופולין של הפרשנות השמרנית על הטקסטים הרוטטים ורבי העצמה במדרש החורבן.