סגל החוג

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' אדוה כהן
בניין מדע הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טל': 02-5883616, advac@savion.huji.ac.il

ראשת החוג ויועצת לתלמידי בוגר: ד"ר תמר ס' הס
tamar.hess@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר פרופ' יהושע לוינסון
levinson@mail.huji.ac.il

 

facebook script

פרופ' שולמית אליצור

שולמית אליצור
חדר 6304. שעות קבלה: סמסטר א: יום ב, 10:30-09:30; סמסטר ב: יום א, 12:30-11:30
02-5883666

עוסקת בחקר הפיוט והשירה העבריים משלהי העת העתיקה ועד לימי הביניים, וכן בחקר התפילה ותולדות המנהגים. רכשה את השכלתה הגבוהה באוניברסיטה העברית בירושלים, בעיקר בהדרכתו של פרופ' עזרא פליישר ז"ל. כתבה כ-15 ספרים ומעל מאה מאמרים, וביניהם מהדורה של פיוטי ר' פינחס הכהן; אוסף כל מחזורי השבעתות לשבתות השנה, על פי הקריאות בתורה; וכן כמה מחקרים על תקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת (מאות 12-9), ובהם מהדורות יצירותיהם של אלעזר בירבי קילר (שאיננו הקלירי הקדום); יהודה בירבי בנימן; יהושע בר כלפה; יוסף הלוי החבר בן חלפון ואחרים. חיברה ספר מקיף בן שלושה כרכים על שירת החול העברית בספרד; ובספרה 'למה צמנו: מגילת תענית בתרא ורשימות צומות הקרובות לה' התחקתה אחרי מקורותיה המגוונים וגלגוליה הנפתלים של רשימת תעניות קדומה. במחקריה עסקה גם בעיצוב הייחודי של סיפורי מקרא בשירי קודש מתקופות שונות (בולט בכיוון זה במיוחד ספרה 'שירה של פרשה'); בדרכי שילוב המדרשים בפיוטים; בניתוח תופעות לשוניות ביצירות הפייטנים; בהתחקות אחרי מנהגים קדומים, בעיקר של תפילה וקריאת התורה; ובנושאים מגוונים נוספים הקשורים לשירה ולפיוט. זכתה לחשוף מתוך קטעי הגניזה הקהירית יצירות חשובות רבות, ביניהן שני קטעים בלתי ידועים מספר בן סירא; שירים חדשים של ר' יהודה הלוי ועוד. לאחרונה שוקדת יחד עם ד"ר מיכאל רנד מאוניברסיטת קמברידג' על הכנת מהדורה מדעית לפיוטי ר' אלעזר בירבי קליר, ובכתיבת ספר מקיף על תולדות הקדושתא - סוג פיוטי מרכזי וקדום.

מנהלת המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר, שעל יד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (מתשס"ו); יושבת ראש חברת מקיצי נרדמים ועורכת כתב העת 'קובץ על יד' (מתשע"ג); חברת המערכת של כתב העת 'תרביץ' (מתשע"ג); חברת הנהלת קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, המוציאה לאור חיבורים מכתבי יד (מתשס"ט); חברת האקדמיה ללשון העברית (מתשס"ה) וחברת ועדת השמות הממשלתית (מתשע"ה). זכתה בפרס הרב קוק על ספרה 'שירה של פרשה' (תשס"א) ובפרס יצחק בן-צבי על ספרה 'פיוטי רבי פינחס הכהן' (תשס"ז).