Table of Contents

קבלה ללימודים

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' אדוה כהן
advac@savion.huji.ac.il
טל': 02-5883616
בניין מדע הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

ראש החוג ויועצת לתלמידי בוגר: ד"ר תמר ס' הס
tamar.hess@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: ד"ר מתי הוס
matti.huss@mail.huji.ac.il

 

התוכנית לכתיבה יוצרת

ראש החוג - ד"ר גור זק: gur.zak@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ג' 15:00-16:00

מזכירות - שעות קבלה:
יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' בשעות 10:00 - 13:00
חדר 4503 (גוש 5 במסדרון רוח, צבע ירוק) 
מיטל ביטון, טלפון: 02-5883581, meitalb@savion.huji.ac.il

קבוצת הפייסבוק של החוג

 

כרזה

ההדגש בכתיבה יוצרת

מרכז התוכנית: ד"ר דרור בורשטיין, מרכז אקדמי: ד"ר גור זק

בשנת הלימודים תשע"ה נפתחה תכנית בלימודי כתיבה יוצרת במסגרת החוגים לספרות עברית ולספרות כללית והשוואתית. בשונה מסדנאות כתיבה חד פעמיות, התכנית מציעה מסגרת מובנית, רב-שנתית, המלווה את התפתחות היוצר לאורך זמן.

התוכנית פתוחה לתלמידים שילמדו באחד החוגים הללו כחוג ראשי. הלימודים מיועדים לתלמידים בעלי כישרון ספרותי המעוניינים לפתח את כישורי הכתיבה שלהם בתחומי הסיפורת, השירה, או המסה. במקביל, עיגון התכנית בתוך מסגרת חוגית, תתאים ליוצרים המודעים לצורך להכיר וללמוד ספרות לעומק כדי לכתוב אותה.

מטרת התוכנית היא לשכלל את יכולת הביטוי הספרותי של התלמידים ולהרחיב את ידיעותיהם בכל הנוגע לשאלות מעשיות הכרוכות בכתיבת ספרות ובפרסומה. התוכנית תפתח את מיומנויות הכתיבה והעריכה של התלמידים וגם תכשיר אותם להתמודדות המורכבת עם עולם המו"לות. הלימודים מכוונים לתלמידים המעוניינים בלימודי הספרות כדיסציפלינה מחקרית, היסטורית ותאורטית, אך מבקשים בנוסף להתמחות בלימוד כתיבה ספרותית.

תנאי הקבלה

יש להגיש למזכירת בית הספר לספרויות עתיקות וחדשות, הגברת ציפי רבינוביץ', שני עותקים של אחד מהבאים:

חמישה שירים או

שני סיפורים קצרים או

פתיחה לרומן (3-4 עמודים)

מועד אחרון להגשה: משתנה.

מבנה הלימודים

הלימודים יתקיימו בשני מסלולים נפרדים: שירה או סיפורת. במהלך הלימודים התלמידים יתרגלו מרכיבים שונים בכתיבת שיר, סיפור (ובהמשך גם מסה), ינתחו היבטים שונים בטקסטים ספרותיים מן ההיבטים המעשיים, וכן יתייחסו להיבטיםשונים בכתיבתם ובכתיבת חבריהם. בסמינריונים התלמידים יכתבו, ישפרו וישלימו יצירה ספרותית בהיקף משמעותי.

 

סגל מסלול ההדגש בכתיבה יוצרת:

דרור בורשטיין

dror - picture

ליאת קפלן

liat picture

אריאל הירשפלד

ariel

בכל סרלואי

בכל

סמי ברדוגו

סמי

 

גירסה להדפסה