מר יובל פרנקל

תמונה - יובל פרנקל
בתיאום מראש בדוא"ל
עוסק בחקר ספרות חז"ל - ספרות האגדה והמדרש והספרות ההלכתית.