חדשות מהחוג

facebook script

שירת החול העברית בספרד המוסלמית

Citation:

אליצור שולמית. שירת החול העברית בספרד המוסלמית. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה; 2004.
שירת החול העברית בספרד המוסלמית

תקציר:

הספר מתוך הסדרה מאפשר היכרות עמוקה עם שירת החול העברית שנכתבה בספרד בימי הביניים, ומקנה כלים לניתוח שירה זו. לאחר הצגת הרקע ההיסטורי והחברתי, מוצגים הסוגים העיקריים של שירת החול, בשילוב דוגמאות רבות המלוות בניתוחים ספרותיים. כמו כן נסקרים בפירוט האמצעים הרטוריים המרכזיים ששימשו בשירה העברית בספרד.

Last updated on 05/30/2016