צרו קשר

כתובתנו:
החוג לספרות עברית
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

דואר אלקטרוני: tsippyr@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883616

מזכירת החוג: גב' ציפי רבינוביץ
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

יועץ לתואר בוגר ומוסמך:
ד"ר יהושע לוינסון
levinson@mail.huji.ac.il
טלפון: 02-5880079